Aanpassing voor btw en onroerende verhuur

Marc De Keyser | Geplaatst op 30 maart 2018

Op 30 maart 2018 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (zie persbericht van de  Minister van Financiën dd. 30 maart 2018). Ondernemingen die een onroerend goed verhuren zullen onder bepaalde voorwaarden voortaan kunnen opteren voor de btw. Deze maatregel zou niet alleen leiden tot een vereenvoudiging maar bovendien ook de vastgoedsector concurrentiëler moeten maken. Het gevolg van de optie is namelijk dat de input-btw op de kosten van de oprichting van het gebouw aftrekbaar wordt. Bovendien vermijdt deze regeling dat ondernemers een beroep zouden moeten doen op ingewikkelde structuren om de btw aftrekbaar te maken. 

Het is wachten op de definitieve gepubliceerde teksten en commentaren om de juiste praktische modaliteiten hiervan te beoordelen. Het ontwerp wordt momenteel ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Aanpassing aan de vrijstelling voor onroerende verhuur

Onder voorbehoud van publicatie van de definitieve teksten zou de maatregel de volgende elementen voorzien:

·         De invoering van een nieuwe uitzondering op het principe dat onroerende verhuur vrijgesteld is van de btw (via een optie).

·         Een aanpassing van de uitzondering voor de terbeschikkingstelling van bergruimte voor opslag van goederen.

·         De terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen die niet worden aangewend voor bewoning, voor een periode van niet meer dan zes maanden, zou verplicht aan btw onderworpen worden.

Voorwaarden voor de optie

Om toepassing te kunnen maken van de optie zou vereist worden dat volgende voorwaarden vervuld zijn:

·         de verhuur moet betrekking hebben op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat door de huurder uitsluitend gebruikt wordt voor de economische activiteit;

·         een optie moet worden uitgeoefend door de huurder en de verhuurder;

·         de optie kan ten vroegste worden uitgeoefend voor gebouwen waarvoor btw opeisbaar is geworden na 1 oktober 2018.

De regeling zou ook voorzien in een aanpassing van de herzieningstermijnen voor de gebouwen die verhuurd worden onder de optionele regeling.

Deze aanpassingen doen uiteraard vragen rijzen, niet in het minst, in lopende dossiers. Deze praktische vragen zullen zonder twijfel verder uitgeklaard en toegelicht worden in administratieve commentaren.

 Uiteraard blijven wij deze evoluties de komende maanden verder opvolgen.

Contacteer mij

Marc De Keyser

Marc De Keyser
+32 (0)472 98 19 49
marc@dekeyserconsulting.be


Deel dit bericht

Een vraag in verband met dit artikel?

Stel ze hier. Wij antwoorden u zo snel mogelijk en misschien wordt uw vraag wel gepubliceerd op deze website!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie