Aanpassing Europese btw-regels: meer flexibiliteit inzake btw-tarieven, minder rompslomp voor kleine bedrijven

Marc De Keyser | Geplaatst op 18 januari 2018

Op 18 januari 2018 heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om de lidstaten meer flexibiliteit te verlenen bij het vaststellen van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en om een betere fiscale omgeving te creëren waarin kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedijen. De voorstellen voorzien enerzijds in een mogelijkheid tot toepassing van nieuwe drempels voor kleine ondernemingen en anderzijds in een aanpassing van de verlaagde tarieven.

Nieuwe drempels voor kleine ondernemingen

Naast de huidige vrijstellingsdrempels die blijven bestaan, wordt vandaag het volgende voorgesteld:

  • een inkomstendrempel van 2 miljoen EUR, onder welke kleine ondernemingen aanspraak kunnen maken op een vereenvoudigde regeling, ongeacht of zij al dan niet zijn vrijgesteld van btw;
  • de mogelijkheid voor lidstaten om alle kleine ondernemingen die voor een btw-vrijstelling in aanmerking komen, te ontheffen van btw-verplichtingen op het gebied van identificatie, facturatie, boekhouding of aangiften;
  • een omzetdrempel van 100 000 EUR waardoor ondernemingen die in meer dan één lidstaat actief zijn, btw-vrijstelling zouden kunnen genieten.

Aanpassing verlaagde tarieven

Daarnaast past een tweede voorstel de regels m.b.t de toepassing van de btw-tarieven. De krijtlijnen van die maatregel is dat de lidstaten meer flexibiliteit krijgen.

Naast een btw-standaardtarief van minimaal 15 % zullen de lidstaten nu kunnen voorzien in:

  • twee afzonderlijke verlaagde tarieven tussen 5 % en het door de lidstaat gekozen standaardtarief;
  • één vrijstelling van btw (of “nultarief”);
  • één reeks aan verlaagd tarief tussen 0 % en de verlaagde tarieven.

Bovendien wordt de lijst met transacties waarop de verlaagde tarieven van toepassing kan zijn, omgevormd tot een negatieve lijst met uitsluitingen.

 

Zie:

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft , COM(2018) 20 final (18.01.2018)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen, COM(2018) 21 final (18.01.2018)

 

 

Contacteer mij

Marc De Keyser

Marc De Keyser
+32 (0)472 98 19 49
marc@dekeyserconsulting.be


Deel dit bericht

Een vraag in verband met dit artikel?

Stel ze hier. Wij antwoorden u zo snel mogelijk en misschien wordt uw vraag wel gepubliceerd op deze website!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie